Yvonne van Genugten, directeur IHC

‘De lijnen die we met het IHC in 2016 hebben uitgezet, trekken we door naar 2017’

‘Voor het IHC was 2016 een heel mooi jaar. We waren bijzonder actief. Dit jaar is de Indische Salon echt tot leven gekomen. Verschillende organisaties en initiatieven haakten bij ons aan voor inspirerende samenwerkingen, waarbij er tijdens de Salons een mooie synergie ontstond die keer op keer een breed publiek aansprak. Ook onze wisseltentoonstellingen waren heel succesvol. We merken echt dat Indische onderwerpen en de Indische geschiedenis heel erg leven onder zowel de eerste, tweede als derde generatie. We zien veel belangstelling en enthousiasme voor de initiatieven van het IHC. 
Ook voor 2017 hebben we weer subsidie van het vfonds gekregen voor onze samenwerking met Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. Dit betekent o.a. dat we onze Indische Salons en andere activiteiten het komende jaar kunnen voortzetten en uitbreiden. Daar zijn we heel blij mee. Het betekent dat we meer kunnen inzetten op inhoud en nog meer sterke inhoudelijke programma’s kunnen maken om relevante onderwerpen uit te diepen. Elk jaar werken we met een overkoepelend thema. In 2016 was dat: ‘Oost, west, thuis best?’ Voor 2017, het jaar waarin het 75 jaar geleden is dat Japan Nederlands-Indië binnenviel, is het thema: ‘Verhalen Over Leven. Het gaat over de onbegrensde kracht van verhalen, over de mens achter de geschiedenis en hoe de verhalen doorleven in de huidige generaties. We willen stappen vooruit zetten om ook de jongere, derde en vierde generaties te bereiken en aan te spreken, door ook activiteiten rond voor hen interessante thema’s te organiseren. Natuurlijk zonder daarbij de eerste en tweede generatie uit het oog te verliezen. We willen bereiken dat ook de derde en latere generaties zich meer betrokken gaan voelen bij hun Indische en Molukse roots en geschiedenis, bijvoorbeeld bij de Nationale Indiëherdenking van 15 augustus. Dat die dag ook voor hen niet alleen een dag wordt om de geschiedenis van hun voorouders te herdenken, maar ook een dag wordt om stil te staan bij hun eigen verhaal.’

Hoogtepunten & wapenfeiten

‘Voor mij persoonlijk was de Indische Salon in het Haags Historisch Museum met als thema Indorock één van de absolute hoogtepunten van 2016. Daar kwam alles heel mooi samen: het verhaal van de Indorockers sloot naadloos aan bij het bredere verhaal van de tentoonstelling over de jaren ’60 in het museum. Heel duidelijk kwam naar voren dat de Indorock een essentieel onderdeel is geweest van en ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse (muziek)geschiedenis. Ook de Indische Vrijheidssalon, waarbij we met een groep mensen een Indische rondvaart door de Amsterdamse grachten maakten en de gedeelde Nederlandse, Indische en Indonesische geschiedenis onder de aandacht werd gebracht, vond ik heel bijzonder.’

‘Persoonlijke verhalen, de petite histoire van het individu afgezet tegen de bredere wereldgeschiedenis, maken veel meer indruk dan sec historische feiten, en zijn voor het IHC dé manier om onze boodschap over te brengen’

‘Onze wisseltentoonstelling ‘Over Zee’ op Bronbeek had een heel bijzondere uitwerking, en deed ons publiek veel meer dan we vooraf hadden kunnen bedenken. Hele families bezochten samen de tentoonstelling en stonden stil bij hun eigen familiegeschiedenis. Naar aanleiding van ‘Over Zee’ zocht Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam een samenwerking met ons op en organiseerden we op 5 mei 2017 een Indische Salon voor de Vrijheid waar we gezamenlijk de thematiek van de repatriëring onder de aandacht brachten. Het is mooi wanneer onze inspanningen zo’n effect hebben en we ons op een dergelijke manier kunnen verbinden met andere partijen en organisaties, ook buiten de Indische en Molukse gemeenschap.’

Thema’s voor 2017

‘De Indische geschiedenis vormt een essentieel onderdeel van de Nederlandse samenleving. Die geschiedenis, zo hebben we ervaren, houden we het beste levend door het vertellen van persoonlijke verhalen: de petite histoire van het individu afgezet tegen de bredere wereldgeschiedenis. Persoonlijke verhalen maken veel meer indruk dan sec de historische feiten, en zijn daarom voor het IHC dé manier om onze boodschap over te brengen. In 2016 hebben we aan de hand van de campagne ‘Thuis in beeld’ verschillende Indische generaties laten verhalen over waar zij zich thuis voelen en wat ‘thuis’ voor hen betekent. Voor 2017 jaar is het thema ‘Verhalen Over Leven’, omdat we de volgende – derde en vierde – generaties willen aanspreken en tegelijkertijd de oorlog meer centraal willen stellen. Thema’s hierin zijn het overleven in de oorlog, maar ook de verhalen over het leven in de periode van het opbouwen van een nieuw leven in Nederland en welke betekenis die verhalen hebben voor de generaties nu.’

IHC nieuwe stijl

‘In 2017 verhuist het IHC van Bronbeek in Arnhem naar Den Haag. Dat is al rond, het is nu nog een kwestie van de juiste locatie. We krijgen in Den Haag meer ruimte tot onze beschikking om onze activiteiten te kunnen ontplooien. We willen onze nieuwe ‘pleisterplaats’ in Den Haag écht een plek laten zijn voor ontmoeting, uitwisseling en verbinding binnen de Indische gemeenschap maar ook breder binnen de Nederlandse samenleving, waar het verhaal en de geschiedenis van Indië centraal staan.Op die manier kunnen we zorgen voor verbinding, zowel binnen de Indische gemeenschap zelf, als breder binnen de Nederlandse samenleving. Uit verschillende reacties en gesprekken, bemerk ik dat wij als IHC op zoveel levels ontzettend welkom zijn in Den Haag. De ‘Weduwe van Indië’ ontvangt ons echt met open armen. Verschillende Haagse en Indische initiatieven en organisaties hebben al aangegeven met ons te willen meedenken, brainstormen of eens rond de tafel te willen. Daar zullen vast veel nieuwe inspirerende ideeën en projecten uit ontstaan, dus wat dat betreft kijken wij heel erg uit naar de verhuizing en de realisatie van een hernieuwd en levendig IHC waar hopelijk heel veel mensen graag naartoe zullen komen. Dat is al jaren de onze droom.’ ’

‘We zijn geen in zichzelf gekeerde organisatie. We willen zorgen voor verbinding, zowel binnen de Indische gemeenschap zelf als breder, binnen de Nederlandse samenleving’

U bent hier