Bijzondere Leerstoel IHC

Oratie Prof. Dr. Remco Raben

Het Indisch Herinneringscentrum heeft een bijzondere leerstoel gevestigd: Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de Faculteit der Geesteswetenschappen. De leerstoel, die bekleed wordt door een bijzonder hoogleraar, richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de Indische gemeenschap vanaf 1900 tot heden en de postkoloniale herinneringscultuur in de naoorlogse periode, en op onderwijs op het gebied van koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis met de focus op de dynamiek van herinnering en cultuurtransfer onder invloed van migratie, repatriëring en globalisatie. De leerstoel draagt via onderzoek en onderwijs bij aan een beter begrip van de betekenis van het koloniale verleden in de samenleving van vandaag en morgen.  

De bijzondere leerstoel werd achtereenvolgens bekleed door  Prof. Dr. Bert Paasman en Prof. Dr. Pamela Pattynama en sinds 2015 is Prof. Dr. Remco Raben door het Indisch Herinneringscentrum voor 5 jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis.

Op 28 september 2016 sprak hij bij de aanvaarding van zijn ambt van bijzonder hoogleraar zijn oratie uit, getiteld: ‘Wie spreekt voor het koloniale verleden? Een pleidooi voor transkolonialisme’. Raben roept de vraag op welke verhalen de koloniale en postkoloniale geschiedenis over ‘Indië’ zijn gaan beheersen. De oratie was druk bezocht: ruim 300 mensen waren aanwezig in de Aula van de Universiteit van Amsterdam en bij de receptie na afloop in Felix Meritis.

De rede, zoals uitgesproken door Prof.Dr. Raben, is door het IHC uitgebracht als publicatie. 

Lees de PDF van Prof.Dr. Raben oratie hier

U bent hier