Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) jaarverslag 2016

Indisch geheugen voor de toekomst

De Indische geschiedenis is, 75 jaar na dato, nog altijd een onbekende en onderbelichte periode uit de Nederlandse geschiedenis. Het IHC heeft zichzelf tot taak gesteld de herinnering aan de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de gevolgen daarvan levend houden. Opdat wij niet vergeten, en omdat dit een periode in de geschiedenis is geweest die een enorme impact heeft gehad op zoveel levens. Het IHC stelt de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland in staat om elkaar te ontmoeten, stil te staan bij het gedeelde verleden en de geschiedenis te herdenken en door te geven aan latere naoorlogse generaties. 

Middels onder meer (wetenschappelijk) onderzoek, voorlichting, educatie en het organiseren van diverse activiteiten, herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten en het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen, wil het IHC haar doelen verwezenlijken en zowel de Indische gemeenschap als een breder Nederlands publiek bereiken. 

Het online jaarverslag vormt een overzicht van wat het IHC in 2016 heeft bereikt en weten te realiseren.

U bent hier